Skip to content

लक्ष्य

ओरेन्ज् रिबन् इन्टर्नेसनल् को वेबसाइट मा स्वागत् छ।

रिबनले जनतालाई बाल क्यान्सर संग सम्बन्धित संगठनहरुको स्वयंसेवक बनेर र अनुदान् दिएर यस् कदमलाई समर्थन गर्न आमन्त्रण गर्दछ। बालबालिकालाई सताउने साधारण क्यान्सर र विशिष्ट बाल क्यान्सर का असंख्य फरक वर्गहरू भएपनि हामी सचेत छौ कि उन्मुलनले समय र प्रयत्न लिनेछ, तर यो एउटा पुरस्कृतयोग्य यात्रा हुँनेछ जसलाई विश्वमा सबैको सहायता चाहीन्छ।

ओरेन्ज् रिबन् इन्टरनेशनल उपकारि संस्था हो जसको प्राथमिक योजना निम्न हुन्:

  • बाल क्यान्सर उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिनु।
  • बालबालिकालाई समान र सर्वोत्तम स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रेखदेख प्राप्त गर्ने अवसरको सृजना गर्ने।
  • बालबालिकालाई उपचारको अबधिमा व्यापक रुपले सहयोग गर्नको लागि अभिभावकलाई सक्षम बनाऊने।

ओरेन्ज् रिबन् इन्टरनेशनल निम्न कुरामा जोड दिन्छ:

  • बिरामी, अभीभावक, हेरविचार गर्ने, प्रदाता र बाल क्यान्सरले छोएकाहरुलाई सूचना, साधन, सहायता र मार्गदर्शन उपलब्ध गराँउने।
  • बाल क्यान्सर का कारण, रोक-थामका उपाय, उपचार र निराकरण विधिको अनुसन्धानमा केन्द्रीत हुने र प्रोत्साहन गर्ने।
  • बाल क्यान्सरसंग सम्बन्धित विभिन्न संघ र संस्थालाई कोषको स्थापना गर्ने।
sfy39587p00