Skip to content

उद्देश्य

 • सचेत
  बाल क्यान्सर को विषयमा सार्वजनिक चेतना र कारवाही।
 • संलग्नता
  स्थानीय, राष्ट्रीय र अन्तराष्ट्रिय बाल क्यान्सर पहलको आरम्भ (मंच)।
 • वकालत
  सार्वजनिक, सरकारी, स्वास्थ्य संस्थान र उद्योग लाई अनुदानको लागि वकालत।
 • मान्यता
  अधिकृत आधारहरूको कार्य-विधि, छल र दुरुपयोग हरुको रोक-थाम ।
 • मित्रता
  सार्वजनिक, सरकारी, स्वास्थ्य सेवा संस्थान र उद्योगहरु संग स्वतंत्रता नगुमाई साझेदारी।
sfy39587p00