Skip to content

Missie

Welkom op de website van Orange Ribbon International

De Ribbon ondersteunt wereldwijd organisaties en instituten die zich inzetten voor aan kinderkanker gerelateerd onderzoek, voorlichting en bewustwording. Dit tracht ze te doen door middel van donaties en het verichten van vrijwilligerswerk. Met talloze verschillende vormen van kinderkanker zijn wij ons ervan bewust dat de strijd tegen kinderkanker nog veel tijd en inspanning zal vergen. Het is echter een dankbare uitdaging die alle steun in de wereld verdient.

Orange Ribbon International is een liefdadigheidsinstelling met als primaire doelen:

  • Het bestrijden van alle vormen van kinderkanker.
  • Het creëren van omstandigheden waarin kinderen gelijke en optimale medische, psychologische en sociale behandeling krijgen.
  • Het creëren van faciliteiten waarbij ouders de mogelijkheid krijgen om hun kinderen te steunen tijdens de strijd tegen kanker.

Orange Ribbon streeft naar:

  • Het aanbieden van informatie, middelen, steun en raad voor patiënten, ouders, verzorgers en alle betrokkenen die in aanraking komen met kinderkanker.
  • Het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van kinderkanker.
  • Het genereren van financiele steun voor aanverwante stichtingen en organisaties voor kinderkanker.
sfy39587p00